Svátosti

Katolická církev slouží věřícím mimo jiné také udělováním svátostí a tzv. svátostinami. Svátosti lze rozdělit do 3 skupin. Jde o svátosti iniciační (křest, biřmování, eucharistie), svátosti stavu (manželství, kněžství) a svátosti uzdravující (svátost smíření neboli zpověď, svátost nemocných).

Přijímání svátostí ovšem není nějakou metou či cílem duchovního života, nýbrž svátosti jsou Boží dary – prostředky zvláště vhodné pro naši komunikaci s Bohem. Bůh nám ve svátostech komunikuje (dává) svoji lásku a my máme možnost mu na ni odpovídat svojí láskou. Smyslem svátostí tedy je napomáhat prohlubování našeho vztahu k Bohu, prohlubování našeho společenství (latinsky communio) s Bohem.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial