Pomoc a služba


Charita

Charita je velmi důležitou rovinou života Církve, její konkrétní službou potřebným bližním. V minulosti se naší farnosti podařilo v adopci na dálku podpořit chlapce, který již díky mnohaleté podpoře dokázal vystudovat.

V tomto novém roce jsme se rozhodli v Adopci na dálku pokračovat. Pro změnu jsme si vybrali k naší podpoře holčičku. V těchto týdnech očekáváme bližší informace z Charity Praha, která Adopci na dálku organizuje.

Charita Opava

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial