Domů

Vážení a milí farníci,

má rekonvalescence po operaci kolena pokračuje úspěšně, byť pomalu.

Na prvním místě vám všem chci upřímně poděkovat za vaše modlitby a přízeň.

Mám pravidelné rehabilitace, pravidelně cvičím a mám pravidelné vycházky. Můj stav se celkově opravdu lepší,

ale nic nesmím uspěchat. Potřebuji odpočívat a zdaleka nejsem v kondici.

Proto také tento týden bude MŠE SVATÁ POUZE V NEDĚLI. V pátek bude bohoslužba Slova. Tuto sobotu bude pouze TRIDENTSKÁ MŠE SVATÁ u sv. Kříže na Matiční ulici od 16:30 hodin. Návštěvu našich nemocných chci vykonat později.

DĚKUJI ZA TRPĚLIVOST A POCHOPENÍ.

:Mše svatá – 25.9.2022

Vážení a milí farníci,

měsíc srpen mám vždy spojený s poutí k Panně Marii Nanebevzaté. Odmalička jsme s rodinou putovali k Panně Marii Svatohostýnské, nebo k Panně Marii do Frýdku. S přibývajícími léty jsem pak navštěvoval další krásná poutní místa spojená s Matkou Boží Pannou Marií. Věřím, že i vy máte svá oblíbená poutní místa, kam se často a rádi vracíte. Lidé pokročilejšího věku se pak mají kam vracet ve svých vzpomínkách…

Také letos náš Řád organizuje pouť k Panně Marii Hrabyňské. „Rytířská mše svatá“ bude letos v sobotu 13. srpna od 10-ti hodin. Všichni jste zváni i na navazující krátkou přednášku P. Dr. Jana Larische spojenou s výstavou Svědkové lidskosti. Nebude chybět připomenutí osobnosti P. Anselma Leo Polaka OT.

Chvála Kristu, bratři a sestry, jak mnozí víte, čeká mne operace kolena. Po řadě před-vyšetření budu operován na svátek sv. Heleny 18. srpna. Následná rekonvalescence má podle předběžných odhadů trvat 6-8 týdnů. Nic se prý nemá uspěchat. To je jistě vysoká škola trpělivosti pro mne i pro vás. Děkuji mnohým z vás za vaše modlitby za mne a můj zdravotní stav. Kéž Pán dá, aby koleno bylo zase v pořádku. Dříve než tak nastane, mne bude zastupovat otec děkan (P. Václav Koloničný) ve spolupráci s dalšími kněžími děkanátu, bez nichž by nebylo možné mše svaté pro vás zajistit. Díky každému z nich! Bohoslužby Slova povedou kompetentní. Také jim patří mé poděkování.

V naléhavých případech, např. POHŘEB, se prosím obracejte na otce Václava Koloničného (děkan a farář farnosti Opava-Panna Maria).

Děkuji za trpělivost, pochopení, modlitbu a přátelství.

P. Norbert Jan Maria Hnátek OT

Poutníci Boží,

nastává nám čas letních dovolených a školních prázdnin, doba, kdy se mnozí vydávají na cesty za odpočinkem a třeba i novým dobrodružstvím v rámci letních táborů. Čas oddechu, odpočinutí…

Je to také výzva k odpočinutí S Pánem, příležitost zažít možná poprvé duchovní cvičení na některém z oblíbených míst naší krásné země. Udělejme si čas pro Boha. Načerpejme z jeho studnice milostí!

To nám všem ze srdce přeji. P. Norbert Jan Maria Hnátek OT

Bohem milovaní bratři a sestry,

Vigilií Slavnosti Seslání Ducha svatého jsme vstoupili do samotného závěru velikonoční doby.

Prosme Ducha svatého, aby s námi zůstával, aby nás naplňoval svými dary a my tak mohli přinášet ovoce tohoto Ducha Božího…

NEDĚLNÍ FARNÍ OHLÁŠKY ze SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO zde:

Mše svatá – 12.6.2022
Mše Svatá – 12.6.2022 – Kylešovice – YouTube

Drazí farníci,

děkuji všem, kdo jste se zapojili jakýmkoliv způsobem do letošních, prvních Svatojánských májových podvečerů. Vaše hojná účast je pro mne potvrzením, že jdeme správnou cestou. Již nyní se těším na příští rok. Mnozí si vyzkoušeli, že je možné mnohé a to i k radosti dalších… Deo gratias! P. Norbert OT

VÁŽENÍ A MILÍ FARNÍCI, každé Výročí posvěcení kostela je příležitostí s upřímnou vděčností zavzpomínat na ty, kdo se přičinili, aby náš kostel svatého Jana Nepomuckého zde v Opavě – Kylešovicích vůbec mohl stát. To, že máme náš kostel není vůbec samozřejmostí.

Svou vděčnost můžete vyjádřit i osobní účastí na výroční slavnosti. Při mši svaté vzpomeňme na naše dobrodince v modlitbě. Jak na ty ještě živé, tak na ty již zemřelé.

Děkuji při této příležitosti také vám všem, kdož kráčíte v jejich šlépějích tím, že se obětavě staráte o společenství věřících kolem farního kostela sv. Jana Nepomuckého. Děkuji všem pánům kostelníkům za jejich obětavou službu. Děkuji za pravidelnou, precizní přípravu svící. Děkuji těm, kdo se starají o oltářní plátna, perou, žehlí, připravují liturgické textilie, oblečení pro ministranty. Děkuji za pravidelnou, krásnou, květinovou výzdobu. Děkuji pěvecké schole, varhanicím. Děkuji za sečení trávníku kolem kostela. Děkuji ministrantům. Děkuji lektorům Božího Slova. Děkuji členům pastorační i ekonomické rady. Děkuji našim nemocným a všem, kdo se za naši farnost modlí a obětují. Děkuji vám všem, kdo přicházíte do našeho společenství, abychom společně žili fenomén Církve. Děkuji za pravidelné přenosy mší svatých i starost o tyto internetové stránky. Prosme Pána za naši jednotu v upřímné lásce a víře.

Prosím, modleme se všichni za jednotu, kterou dává Duch svatý.

Váš P. Norbert Jan Maria Hnátek OT

P.S.: Prosme za mír na Ukrajině i v našich rodinách.

NEDĚLNÍ FARNÍ OHLÁŠKY pro Výročí posvěcení kostela 29.05.2022 zde:

Mše svatá – 29.5.2022
Mše Svatá – 29.5.2022 – Kylešovice – YouTube

Milovaní, jsem upřímně vděčný, že právě tento rok 2022 mohu zahájit nový hudebně poetický cyklus Svatojánské májové podvečery. Věřím, že tím zahajujeme novou tradici v životě naší farnosti. V budoucnu by to měly být všechny neděle v máji. Letos zahájíme třemi nedělními podvečery. Tedy v neděli 8. května, v neděli 15. května a v neděli 22. května; pokaždé od 18:30 do 19:00 hodin prožijeme oddechové chvíle v prostoru našeho farního kostela. Budeme hýčkáni instrumentálními skladbami, básněmi, prózou i zpěvy především mariánské inspirace, popřípadě s tématikou svatojánskou. V příloze zasílám plakátek, který můžete šířit dál.

PLAKÁTEK ZDE:

Těším se na společné, hluboké, duchovní chvíle v láskyplné společnosti naší nebeské Matky, Královny máje.

Váš P. Norbert Jan Maria Hnátek OT

Chvála Kristu, farní nedělní ohlášky o krmašu:

Mše svatá – 22.5.2022

Mše Svatá – 22.5.2022 – Kylešovice – YouTube

FARNÍ NEDĚLNÍ OHLÁŠKY 22.05.2022 zde:

Mše svatá – 15.5.2022

Mše Svatá – 15.5.2022 – Kylešovice – YouTube

Farní nedělní OHLÁŠKY zde:

BOHOSLUŽBY KVĚTEN 2022 ZDE:

Drazí farníci, z technických důvodů jste nemohli číst aktuální ohlášky.

Nejčerstvější NEDĚLNÍ FARNÍ OHLÁŠKY (z 1. května 2022; 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ C)

Mše svatá – 1.5.2022

Mše Svatá – 1.5.2022 – Kylešovice – YouTube

ZDE:

Milovaní poutníci,

letos opět budeme putovat ke sv. Jiří do Třebomi. Svatý Jiří je patronem skautů, rytířských řádů, rolníků, Východní i Západní církve (Pravoslavné i Katolické i Anglikánské). Německý řád je dnes kanovnickým řádem s rytířskou tradicí. Jako patronátní farnost Německého řádu ke sv. Jiří chceme mít blízko. Přijměte tedy mé pozvání na tuto pouť. Budu rád, když pozvete i své přátele.

Důležité informace k pouti ke sv. Jiří zde:

Vážení a milí farníci,

přeji vám všem hluboké prožití těchto Velikonoc. Pro vaši lepší orientaci vyvěšuji zde také jednoduchý přehled BOHOSLUŽBY: SVATÝ VELIKONOČNÍ TÝDEN 2022

Mše svatá – 24.4.2022

Mše Svatá – 24.4.2022 – Kylešovice – YouTube

Neděle Vzkříšení – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Neděle Vzkříšení – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 17.4.2022 – Kylešovice – YouTube

začátek ve 9:00

Bílá sobota – Velikonoční Vigilie 16.4.2022

Bílá sobota – velikonoční Vigilie 16.4.2022 – Kylešovice – YouTube

začátek ve 20:00

Obřady Velkého pátku 15.4.2022

Obřady Velkého pátku 15.4.2022 – Kylešovice – YouTube

Jedná se také o sběr věcí podle uvedeného seznamu. Děkuji vám všem za vstřícnost a štědrost. P. Norbert OT

Bratři a sestry v Kristu, našem Pánu,

děkuji vám všem, kdo jste přispěli do mešní sbírky NA POMOC UKRAJINĚ. Díky vaší štědrosti jsme v průběhu týdne odeslali úžasných 23.000,- Korun českých, které Charita použije kvalifikovaně opravdu potřebným.

Děkuji upřímně také vám všem, kdo jste přijali výzvu papeže Františka a využili jste popeleční středu k modlitbě a postu za pokoj a mír na Ukrajině. Stejně tak děkuji i za to, že v modlitbě za pokoj a mír v lidských srdcích neúnavně pokračujete. Je to důležité a má to smysl. Díky!

Váš P. Norbert Jan Maria Hnátek Ot

Mše svatá – Zelený čtvrtek 14.4.2022

Mše svatá, Zelený čtvrtek 14.4.2022 – Kylešovice – YouTube

Mše svatá – 10.4.2022

Mše Svatá – 10.4.2022 – Kylešovice – YouTube

Mše svatá – 3.4.2022

Mše Svatá – 3.4.2022 – Kylešovice – YouTube

Mše svatá – 27.3.2022

Mše Svatá – 27.3.2022 – Kylešovice – YouTube

Mše svatá – 20.3.2022

Mše Svatá – 20.3.2022 – Kylešovice – YouTube

Mše svatá – 13.3.2022

Mše Svatá – 13.3.2022 – Kylešovice – YouTube

Mše svatá – 6.3.2022

Mše Svatá – 6.3.2022 – Kylešovice – YouTube

Nový ROZPIS BOHOSLUŽEB na měsíc BŘEZEN 2022 naleznete zde:

Bratři a sestry, plakátek, který je pozvánkou na Malou postní duchovní obnovu naleznete zde:

Milovaní, ohlášky 1. NEDĚLE POSTNÍ 2022 naleznete zde:

Bratři a sestry v Kristu,

zítřejší nedělní mši svatou prožijeme se zvláštní solidaritou s lidmi na Ukrajině. Budeme společně prosit za mír a budeme konat mešní sbírku na pomoc pro Ukrajince. Mešní sbírku zašleme na účet Charity podle instrukcí ČBK. Charita situaci na Ukrajině velmi dobře zná a ví, kde je prostředků opravdu potřeba.

Spojme se tady v modlitbě za mír na Ukrajině. Papež František nás zve, abychom letošní půst na popeleční středu – JIŽ TUTO STŘEDU 2. BŘEZNA – obětovali na tento úmysl.

Přijměme tuto výzvu. Děkuji vám všem. P. Norbert OT

Aktuální nedělní farní ohlášky v Ukrajinských barvách zde:

Jednotné prohlášení České biskupské konference přikládám:

Svou finanční podporu můžete zaslat na konto Charity:

Milovaní, v přiloženém textu pravidelných nedělních ohlášek naleznete také čerstvé informace o pohřbu našeho otce biskupa Františka Václava Lobkowicze. Více zde:

Tento pátek 25. února bude možnost osobního rozloučení u rakve zemřelého v kostele sv. Václava v Ostravě (vedle biskupství, Kostelní náměstí) od 14:00 do 18:00 hodin.

Mezitím bude v Opavě, v konkatedrále od 15:00 hodin rekviem za našeho zemřelého otce biskupa pro celý náš děkanát.

Pohřeb samotný bude v sobotu 26. února od 11:00 hodin v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Po mši svaté budou tělesné ostatky přeneseny a uloženy v kostele sv. Václava v Ostravě.

R.I.P.

Provázejme našeho otce biskupa svými modlitbami i nadále.

P. Norbert Jan Maria Hnátek OT

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vážení a milí farníci, i příznivci našich stránek ať jste odkudkoliv,

svátkem Uvedení Páně do chrámu jsme uložili pomyslné záhlaví nové stránky knihy života pro tento nový měsíc únor. Kromě druhého února, kdy si také připomínáme fenomén zasvěceného života, můžete přijmout účast na slavení významné slavnosti řádové rodiny Německých rytířů – Německého řádu. Slavnost Panny Marie Jeruzalémské, neboli Naší milé Paní od německého domu v Jeruzalémě, tedy svátek založení Německého řádu. Náš Řád povstal na přelomu let 1189/90 před Akkonem ve Svaté zemi. Počátky byly velmi skromné. Traduje se, že vznikl pod plachtami středověkých plachetnic – tóg pro zdravotní i duchovní péči o nemocné poutníky a zraněné křižáky při jejich pouti do Jeruzaléma. Bratři tohoto špitálu převzali později v Jeruzalémě jeden německý dům s kaplí Panny Marie, který své počátky klade do roku 1127. Od samého počátku polního lazaretu (špitálu pod lodními plachtami) získávají bratři papežské ochranné dokumenty, ve kterých jsou vždy titulováni jako Bratři německého domu Svaté Panny Marie v Jeruzalémě. Papež Klement III. potvrdil svým jménem 6. února 1191 těmto bratřím papežskou ochranu. Ideálem tohoto původního společenství, ke kterému se i dnešní řádové společenství hlásí bylo nezištně sloužit potřebným lidem. Svátek Panny Marie Jeruzalémské v sobě snoubí několik teologických rovin. Prvním je Mariánský rozměr, dalším je motiv Jeruzaléma jako místa konečné spásy a třetím aspektem je eschatologické společenství povolaných. Přeji nám všem krásnou slavnost. Modleme se za nová povolání do řádového společenství. Děkujme za již zemřelé bratry, otce a sestry Německého řádu (některé jste jistě znali i osobně). Prosme o Boží požehnání do mnoha dalších let.

Váš P. Norbert Jan Maria Hnátek OT (člen Německého řádu).

Mše svatá – 20.2.2022

Mše Svatá – 20.2.2022 – Kylešovice – YouTube

Mše svatá – 13.2.2022

Mše Svatá – 13.2.2022 – Kylešovice – YouTube

Ohlášky 5. neděle mezidobí, neboli Svátek Panny Marie Jeruzalémské 2022 zde:

Bohoslužby ÚNOR 2022 zde:

Mše svatá – 30.1.2022

Mše Svatá – 30.1.2022 – Kylešovice – YouTube

Nedělní farní ohlášky 4. neděle liturgického mezidobí (30. ledna 2022) zde:

POZOR ZMĚNA! Mše svatá pro rodiče a DĚTI NEBUDE V PÁTEK 21. LEDNA, ale bude o týden později, tedy BUDE V PÁTEK 28. LEDNA. Těšíme se na vás všechny, nezapomeňte pozvat své kamarády a kamarádky.

Nedělní farní ohlášky 3. neděle liturgického mezidobí (23. ledna 2022) zde:

Mše svatá – 16.1.2022

Mše Svatá – 16.1.2022 – Kylešovice – YouTube

Nedělní farní ohlášky zde:

V NALÉHAVÝCH PŘÍPADECH POTŘEBY KNĚZE (umírající a právě zemřelí) se v týdnu od pondělí 17. ledna do soboty 22. ledna s důvěrou obraťte na pana děkana P. Václava Koloničného v Opavě (ulice Almužnická 2). Budu mimo signál mobilní sítě. Běžné farní provozní záležitosti v tomto týdnu řešte s panem kostelníkem Miroslavem Škardou.

Bratři a sestry,

také letos máme možnost přispět koledníkům již tradiční Tříkrálové sbírky. Podmínky jsou sice v této mimořádné době jiné než obvykle, ale věřím, že se přesto mezi námi najde dostatek velkorysých dárců… Charitní dílo si naši podporu jistě zaslouží.

Všem malým i velkým dárcům ze srdce žehnám + P. Norbert OT

Slavnost Zjevení Páně – Svatých Tří králů: Mimořádná mše svatá ve čtvrtek 6. ledna od 17-ti hodin. Žehnání koledníkům, vody, soli… Více: Aktuality (záložka těchto farních stránek).

K+M+B+2022

BOHOSLUŽBY LEDEN 2022

zde

Mše svatá – 8.1.2022

https://www.youtube.com/watch?v=syteqwBj9v0&feature=youtu.be

Ohlášky

Začátek v 9:00.

Finanční dar

Číslo účtu:153102649/0300 pro dar napište do zprávy pro příjemce „DAR“ (popřípadě vaše jméno ).

Předem děkujeme všem dárcům.

QR platba

ÚKLIDOVÉ ČETY – NOVÝ ROZPIS SLUŽEB 2022

PODĚKOVÁNÍ SPOLUPRACOVNÍKŮM

V aktualitách najdete více. Otec Norbert stanovil nové termíny služeb úklidových čet pro nadcházející rok 2022. Noví spolupracovníci jsou vítáni. Konkrétní informace o možnostech zapojit se, dostanete u konkrétního vedoucího či vedoucí úklidové čety (každá četa má svá specifika fungování).

Rozpis zde:

Slovo Pastýře

Bratři a sestry,

vstoupili jsme do nového církevního roku první nedělí adventní. Pro nedělní cyklus čtení C, pro všední dny II. Letošní advent nám nabízí 27 dní pro prohloubení a obnovu našeho vztahu k Bohu a bližním.

Papež František vyzývá a zve celou církev k synodální cestě. Synoda 2021-2023 Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání je zásadní výzvou pro nový život našeho společenství. Jsem upřímně rád, že i v naší farnosti se (i na mé pozvání) podařilo vytvořit synodální skupinku optimální velikosti a vyrovnaného složení. Jádro, základní skupinku již tedy máme. Těším se na další kroky nejen v rámci společné, celosvětové synody.

V sobotu 11. prosince, dá-li Pán a okolnosti dovolí, budeme mít MALOU ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU naší farnosti. Začátek je naplánován na 14 hodin.

FARNÍ NEDĚLNÍ OHLÁŠKY chceme (nově) vyvěšovat na naše stránky proto, abyste si mohli v klidu domova ověřit jednotlivé termíny akcí a celkově byli alespoň částečně v obraze dění v naší farnosti.

Přeji vám všem příjemné a užitečné čtení našich stránek, radostné a požehnané prožití adventu, času přípravy na Vánoce.

Váš

P. Norbert Jan Maria Hnátek OT

Slovo Pastýře

Bratři a sestry,

pandemie koronaviru pomalu ustupuje, a to je jistě dobrá zpráva. Pokud se něco neočekávaného nestane, ustanou pomalu a postupně také všechna omezení, která musíme s trpělivostí snášet. Viry, bakterie, plísně a nemoci různých podob byli, jsou a nějakou dobu pravděpodobně na naší planetě Zemi budou…

V nebeském Království, na které se i uprostřed našich řad překvapivě zapomíná, dozajista nejsou, proto:

KORONAVIRUS NEMŮŽE MÍT POSLEDNÍ SLOVO V ŽIVOTĚ VĚŘÍCÍHO KATOLÍKA.

Katolík vědomě a s pokorou, v důvěře víry a jistotě Lásky, kráčí vstříc Králi všech věků, do společenství svatých, kde na něho nečíhá žádné nebezpečí. Očistec zajišťuje nejen dokonalou „dezinfekci“, tedy očistu, ale způsobuje naši novou kvalitu a formu pro život v plnosti…

Na tomto místě CHCI UPŘÍMNĚ PODĚKOVAT všem, kteří se aktivně zapojili v situaci nouze k jejímu řešení. Abyste vy všichni ostatní mohli, mimo jiné, sledovat přímé přenosy mší svatých nejprve ze zimní kaple, a posléze přímo z našeho farního kostela: ministrant Marek Stupeň věrně zajišťoval jednotlivé přenosy po technické stránce, paní Jana Warišová připravovala věci ke mši svaté a doprovázela mše svaté na varhany a zpěvem (pomohl i pan Tomáš Bochenek, nebo paní Růžena Honová), paní Marta Warišová nezištně zapůjčila kameru pro 1. fázi přenosů. Velikonoční Triduum po hudební stránce zajistili v mimořádné kvalitě a zcela nezištně profesor Zdeněk Kapl a paní profesorka Zdeňka Myšková, oba z Řádové konzervatoře v Opavě, za což jim rád děkuji. Děkuji panu Eduardovi Svobodovi za obětavou technickou podporu, firmě OpavaNet za vynalézavost, vstřícnost, příkladnou a pohotovou spolupráci. Děkuji paní Zdeňce Plačkové, sestře Ludmile Šnajdrové, panu Miroslavu Škardovi, paní Lydii Lukášové, ministrantovi Laďovi Lepkovi, panu Petru Přibylovi a dalším za pohotovou pomoc a ochotnou spolupráci.

Děkuji maminkám naší farnosti za přípravu postního programu nejen pro děti (paní Katka Stupňová, paní Jana Warišová, paní Šárka Škardová).

Děkuji rodičům, dětem a všem, kdo jste se zapojili do kladení svící k soše sv. Jana Nepomuckého před naším kostelem (včetně jejich pravidelného uklízení).

Děkuji vám všem, kdo jste se zapojili do každovečerních společných modliteb za odvrácení pandemie, nemocné a zdravotníky i umírající.

Milujícím Boha všechno napomáhá k dobrému„. Kéž je to pravda i v konkrétních souřadnicích života naší farnosti!

Pán vstal z mrtvých, Alleluja!

On je definitivní vítěz nad smrtí. Alleluja!

On je Pastýř dobrý. Amen. Alleluja!

Panno Maria, Uzdravení nemocných, těšitelko zarmoucených, pomocnice křesťanů, Vítězná ochránkyně, Matko ustavičné pomoci, … oroduj za za nás!

P. Norbert Jan Maria Hnátek OT

Slovo k zamyšlení

Sestry a bratři, od jednoho dobrého známého mi přišel následující e-mail:

Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, kterou si zasloužilo..

Přestali jsme si vážit zdraví a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, že na tom opravdu záleží..

Přestali jsme si vážit přírody a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní byl tak vzácný..

Přestali jsme být schopni pracovat v rodinách a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli znovu naučit fungovat jako rodina..

Přestali jsme si vážit starých a nemocných a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, jak jsou zranitelní..

Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní.. 

Přestali jsme mít respekt k učitelům a proto tato nemoc uzavřela naše školy, aby si ji rodiče mohli vyzkoušet sami..

Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kým jsme chtěli a proto jsme dostali tento druh nemoci, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost..

Volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc zavřela, abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme..

Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a vzhled a porovnávání sebe, proto nám tato nemoc zakryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása netkví..

Mysleli jsme si, že jsme vládci na této zemi a proto jsme dostali tuto nemoc, aby nás něco miniaturního, co ani nevidíme, mohlo zkrotit, dát nám ponaučení a trochu pokory..

Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se toho tolik naučit a pochopit, co je v životě důležitější.

Dostali jsme nemoc na míru.. asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali.

A já k tomu dodávám, že mnoho z farníků nechtělo přicházet do kostela na mši svatou ve všední den a nyní nemůže být na mši svaté osobně ani v neděli…

Mnoho na Boha zapomnělo, aby si uvědomili, že bez Jeho milosti to nezvládneme. Sami ne.

V dobách těžkých epidemií (mor, cholera…) se naši předkové obraceli s prosbami na naši nebeskou Matku, Pannu Marii. Z vděčnosti za záchranu před smrtelnými následky stavěly Mariánské sloupy… Nedávno jsme mohli sledovat neuvěřitelnou a zdlouhavou diskusi nad Mariánským sloupem v Praze. Díky Pánu, má tento sloup konečně „zelenou“, smí být obnoven na místě, kde z vděčnosti za ochranu Panny Marie před útoky nepřátel města stál. A možná, jak poznamenal jeden můj dobrý kamarád, nebude opět klid, tentokrát od koronaviru, dokud nebude opět stát!

Myslím, že nastal nejvyšší čas, začít stavět tyto sloupy! JE DOBA STAVĚNÍ SLOUPŮ. Nejen ten v Praze. Kéž bychom to konečně pochopili.

Postavme si Pannu Marii před náš duchovní zrak, jako příklad, jako vzor k následování. Postavme ji na sloup jako autoritu bdící nad námi. Utíkejme se s důvěrou, s našimi prosbami k naší nebeské Matce. Ona nás miluje, Ona nás zachrání! Z každé nouze, z každého trápení.

Důvěřujme Jí, důvěřujme Jejímu Synu.

Vyvýšena nad anděli ať nás na všech našich cestách provází,

K tomu vám žehnám + Norbert Jan Maria

Slovo Pastýře postní doba 2020

Bratři a sestry v Kristu, našem Pánu,

vstoupili jsme do posvátné doby postní, přijali jsme znamení popelce, přijali jsme tak pozvání ke změně života, pozvání k prohloubení osobního vztahu s Pánem.

Liturgickou barvou tohoto času našeho obrácení se od postojů a skutků temnoty, od života ve tmě, k životu ve Světle a cestě ke Světlu je barva fialová. Možná to ani není náhoda, že barva fialová vzniká smísením barev červené a modré, které v sobě skrývají krásnou symboliku.

Modrá barva je v křesťanské ikonografii chápána jako odraz samotného nebe, jeho krásy. Můžeme pochopit, že jsme v této době zvláštních Božích milostí pozváni znovu se zaměřit na svou cestu do nebe. Ptejme se sami sebe: Jsou mé myšlenky, má slova, mé skutky a životní postoje opravdu zaměřené k nebi? A jak jsou na tom moji nejbližší? Mluvíme doma společně o Bohu, o nebi? Těšíme se na Otce ve společenství svatých? Modlíme se spolu? Umím se vůbec modlit? Mám odvahu se z lásky k Pánu postit, něco si třeba odříci? Umím se o to, co mám nezištně dělit? Modlitba, půst a almužna jsou osvědčenými prostředky duchovního růstu a zrání…

Červená barva je symbolem Ducha svatého, utrpení Páně, krve mučedníků a také lásky. V době postní se stále znovu necháváme oslovovat Láskou Krista, který se z lásky k nám vydal až do krajnosti… Prosíme Ho, aby naše láska rostla a v utrpení se osvědčovala. Prosíme Ho, abychom jako On dokázali přijímat Kříž. Prosíme Ho, aby nám jej pomohl statečně nést. Ten Kříž, který nám v důvěře On klade na naše ramena. On důvěřuje naší lásce. Podobně jako Kristus jistě na své křížové cestě života potkáme svou Matku, Šimona či Veroniku a mnoho jiných, které nám posílá na pomoc Ježíš sám.

Kdo důvěřuje v Lásku, není nikdy sám…

V těchto dnech, od pátku 6. března do neděle 8. března 2020, můžeme mít radost ze vzácné návštěvy vynikajícího kněze, blahoslaveného P. Richarda Henkese SAC, jeho relikvie.

V pátek ho přivítáme v naší farnosti při večerní mši svaté.

V sobotu, která je první v březnu, prožijeme ve společenství s otcem Richardem, který se 11. dubna 1915 stal sodálem nově založené Mariánské družiny, jejíž patronkou je Mater Ter Admirabilis, (Matka Boží třikrát podivuhodná) – Schönstattská Madona. Richard Henkes se 2. února 1916 osobně zasvětil Panně Marii a rozhodl se stát misionářem…

V neděli budou mít farníci možnost uctít ostatky blahoslaveného otce Richarda po mši svaté a také po pobožnosti Křížové cesty našeho Pána v životě jeho služebníka P. Richarda (Josefa) Henkese SAC. Křížová cesta začíná v 15 hodin.

P. Richard Henkes SAC, mučedník blíženské lásky

Narodil se 26. května 1900 v Ruppachu. Hned po maturitě v roce 1919 vstupuje do řeholního společenství palottinů (společnost katolického apoštolátu). Na kněze byl vysvěcen 6. června 1925 v rodné diecézi Limburg. Od roku 1931 působí v Horním Slezsku v palottinských formačních domech v Katscher (dnes Kietrz) a Frankensteinu (dnes Ząbkowice Śląskie). Od roku 1938 pracoval v generálním vikariátu Branice. Měl mimořádné dary a schopnosti, což mu pomohlo, aby se jako člověk a kněz probojoval ke zralému a plnohodnotnému křesťanskému postoji.

Hluboce jej ovlivnila encyklika Pia XII. Mit brennender Sorge (S palčivou starostí, 1937). Postavil se jednoznačně proti národněsocialistické ideologii a odvážně zvěstoval poselství křesťanství. Věděl, že nacismus je uskutečňováním zla a nenávisti, a zároveň byl hluboce přesvědčen o velikosti Ježíšova poselství lásky. Měl v sobě sílu a odvahu obojí nejen srozumitelně a nahlas pojmenovat, ale také konkrétně a prakticky uskutečnit.

Od roku 1941 byl farářem ve Strahovicích na Hlučínsku. Čerpal svou sílu z hluboké mariánské úcty a z Eucharistie. Kromě plnění povinností faráře se věnoval exerciciím v exercičním domě sv. Josefa v Branicích a vystupoval jako kazatel na různých místech v širokém okolí. Jeho činnost byla sledována gestapem. Na základě udání byl 8. dubna 1943 pro „pobuřování národa z kazatelny“ zatčen a odvezen do Ratiboře. Z Ratiboře v jednom dopise napsal: „Na počátku jsem se ještě modlil za své osvobození, ale nyní jsem se probojoval dál, a i kdybych musel jít do tábora, řekl bych stejně tak ´Deo gratias´ jako při svém zatčení… Nyní nastala doba, kdy my kněží následujeme svého Spasitele do Getseman a možná až na Golgotu… A tak už nemám strach.“

10. července 1943 byl poslán do koncentračního tábora v Dachau. Intenzivně se ho dotýkaly hrůzy pobytu na tomto místě. To, co doposud teoreticky kázal, nyní prakticky dokazoval. Díky potravinám zasílaným farníky ze Strahovic patřil k těm, kteří mohli alespoň z mála rozdávat. Byl zařazen v táborovém postamtu (pozn.: poštovní služba) a později jako kantýnský a písař na bloku č. 17, proto věděl o těch nejpotřebnějších. A rozdával. Mnohým tak nejen fyzicky, ale i psychicky pomohl láskou přežít v tomto místě bez lásky. „Člověk je vydán lidské krutosti, a tak má smysl jen jedno – odevzdat se zcela radikálně Bohu.“ (R. Richard Henkes, Dachau)

V situaci tyfové epidemie (v zimě 1944/1945 hladem a epidemií skvrnitého tyfu zemřelo v Dachau asi 15 tisíc lidí) se otec Richard Henkes obětavě věnoval duchovní péči českých vězňů. Spolu s dalšími 19 německými kněžími a 20 polskými se přihlásil k ošetřování nemocných – zvláště Čechů – na bloku 17. 
Rozhodl se dobrovolně vstoupit do infekčních karanténních bloků, aby sloužil nemocným, i když věděl, že pravděpodobně díky tomu zemře. Táborové pravidlo bylo jasné: „Kdo se odváží vstoupit mezi infekčně nemocné, nemůže se vrátit mezi živé.“ P. Richard zde strávil tři měsíce svého života, onemocněl a během pěti dnů, 22. února 1945, zemřel.
Na prosby uvězněných palotinů byla jeho mrtvola spálena odděleně. Jeho popel byl spolehlivě doručen do Limburku. Tam jej bratři palotini v den 20. výročí jeho primice 7. 6. 1945 uložili na svém hřbitově.

Slovo Pastýře únor 2020

Milovaní bratři a sestry,

začátek měsíce února je ve znamení svátku Uvedení Páně do chrámu, lidově Hromnice. Přinášíme svíce k požehnání, které zejména v dřívějších dobách sloužili jako hromničky, tedy pro situace, kdy věřící pociťovali obavy či strach z hromu (a jiného nebezpečí). V životě člověka jsou i dnes události a situace, kdy zákonitě pociťujeme přirozený strach. Právě v takových chvílích si můžeme uvědomit, že (snad) máme doma svíci – Hromničku, kterou si můžeme zapálit a prosit upřímně Pána o dar ještě větší důvěry v jeho lásku a ochranu. V jednom dětském kázání zazněla krásná myšlenka, že by se té svíčce klidně mohlo říkat „Strašnička“, protože hořící utišujícím plamínkem s modlitbou na rtech zahání strach(y).

V den zasvěceného života jsme se (řeholníci a řeholnice) setkali s otcem biskupem Martinem Davidem v opavském Marianu, abychom při mši svaté poděkovali Pánu za dar povolání, které vložil do srdce každého z nás. Při podnětné promluvě otec biskup připomněl jasnou souvislost mezi Božím Slovem a povoláním. Papežské listy připomínají: 1.) povolání se rodí při pozorném naslouchání Božímu Slovu, 2.) povolání se při pravidelném rozjímání Božího Slova a při Lectio Divina rozvíjí, zapouští kořeny a roste, 3.) dar povolání nás probouzí k radosti, které se máme otevírat a která z nás má vyzařovat, neboť často jediné evangelium, které ještě dnes lidé kolem nás čtou, je evangelium – tedy radostná zvěst (či svědectví) našeho života.

Maria nás učí odvaze víry, která Bohu nabízí to nejlepší co má. Ne nějaké zbytky, nebo zbytečnosti. Maria spolu s nejvzácnějším pokladem svého srdce, jejím plodem a největší radostí, obětuje Pánu sebe úplně. Tato velkorysost, tato radikalita lásky dává lidskému životu novou hloubku opravdového pokoje a radosti.

Chtěl bych také připomenout důležitou pravdu, že totiž vedle povolání k řeholnímu životu či ke kněžství, existuje také povolání k manželství. Jak málo lidí podle této pravdy žije! Je třeba, aby se mladí lidé opravdu zodpovědně a poctivě modlili za dar poznání svého povolání. Každého z nás Pán volá, zve, na konkrétní cestu následování, na konkrétní místo kde bude opravdu šťastný (a sním také ostatní), kde může plně rozvinout své dary, schopnosti, charismata, způsob jak budovat Boží království a oslavit Otcovo jméno. Podobně jako je povolání ke konkrétnímu řeholnímu společenství, je i povolání k manželství vždy konkrétní (konkrétní muž ke konkrétní ženě)!

Není jedno jak se na manželství připravuji, není jedno, s kým spojím svůj život, není jedno jestli chci žít ve svátosti manželství nebo bez ní! Není jedno, jestli chci stále růst v lásce, není jedno, jestli chci plnit vůli Otce a být šťastný, není jedno jestli mám odvahu vycházet ze sebe, stávat se darem, obětovat se…

Bratři a sestry, modleme se za mladé lidi, aby dokázali objevit krásu svého konkrétního, osobního povolání. Modleme se za věrnost povolání každého z nás.

Váš Otec Norbert OT

Slovo Pastýře leden 2020

Drazí farníci,

oslavili jsme svátky vánoční. Oslavili jsme skutečnost, že Slovo se stalo tělem. Slovo živé, které přebývalo a má přebývat mezi námi. Jeho výsostná přítomnost v tajemství Eucharistie je nezastupitelná. Ve společenství Církve však známe i jiné formy a podoby Jeho přítomnosti.

Autentickou přítomnost Živého Božího Slova můžeme bezesporu zakoušet při samotné četbě Božího Slova jak v liturgii, tak v osobní modlitbě.

Katolická biblická federace, sdružující národní instituty biblického apoštolátu, vyhlásila rok 2020 ROKEM BIBLE. Proč? Protože tomu bude právě 1.600 let od úmrtí sv. Jeronýma (30. září 2020), překladatele Písma Svatého do latiny. Známý a zažitý je jeho výrok: Kdo nezná Písmo, nezná Krista.

Papež František nově ustanovil, že 3. neděle liturgického mezidobí bude prožívána jako NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA. Letos ji budeme ve společenství Církve slavit poprvé. V tomto kalendářním roce připadá na 26. ledna 2020.

Papež František naléhá, aby se lektoři Božího Slova na svou službu při liturgii patřičně připravovali.

Dovolte, abych se k tomuto postoji a přání svatého otce připojil i já,

Váš Otec Norbert OT


Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial