Kaple sv. Kříže

Retkorátní kostel svatého Kříže na Matiční ulici v centru Opavy dlouhá léta sloužil jako kaple našich řádových sester (Milosrdné sestry Panny Marie Jeruzalémské, nebo: Sestry Německého řádu). Proto se pro něj ujalo zlidovělé označení kaple sv. Kříže u rytířů, či kaple Povýšení svatého Kříže.

Rektorátní kostel slouží v současnosti také jako kaple pro studenty Církvení konzervatoře Německého řádu (CKNŘ) v Opavě. Těšíme se, že se sestry Německého řádu do Opavy ze Slovenska vrátí. Jim kaple nadále náleží.

O kapli se v součinnosti s rektorem kostela stará v rámci svých možností také CKNŘ a společenství věřících. Zřizovatelem CKNŘ je Bailiva Čechy, Morava a Slezsko, familiáři Německého řádu. Rektorem kostela sv. Kříže a spirituálem (a vyučujícím na) CKNŘ je P. ThLic. Mgr. Norbert Jan Maria Hnátek OT, který má na starosti také římskokatolickou farnost Opava-Kylešovice. Proto je celá řada pastoračních aktivit společná, doplňující se…

Rektorátní kostel nemá práva farního kostela. Práva a výsady farního kostela mohou být delegovány z farnosti Panny Marie, do které rektorátní kostel sv. Kříže náleží.

Pravidelné aktivity u sv. Kříže

  Neděle   10:40   Mše svatá  
  Středa   11:00   Mše svatá studenti CKNŘ  
Čtvrtek 17:00 Nešpory
17:30Eucharistická adorace (+ svátost smíření)
18:00Mše svatá
Sobota 16:30* Latinská mše svatá
16:30**Německá mše svatá
16:30**Italská mše svatá

                                                    * první sobotu v měsíci (není-li uvedeno jinak)

                                                    ** podle rozpisu (v sakristii kostela)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial