Duchovní formace


Duchovní obnovy farnosti

Pravidelné malé duchovní obnovy neodmyslitelně patří k životu ve farnosti.

Naše farnost v sobě snoubí nejen přednosti města Opavy, ale také (přednosti) původní samostatné obce Kylešovice. To, co ve farnosti prožíváme, může mít – dnes již stále vzácnější – rozměr „domáckosti“.

V našem společenství se tedy nikdo nemá cítit být „cizí“. Jestliže chceme jako Církev a farnost růst, pak si máme být blízcí, tak se máme stávat bližními, pak se mezi námi má každý cítit být přijatý, takový jaký je.

„Malé duchovní obnovy“ jsou otevřené všem farníkům, napříč generacemi. Jsou zpravidla jednodenní, většinou v sobotu a máme je přímo ve farnosti (ve farním kostele a v jeho malém zázemí).

Prozatím jsou Malé duchovní obnovy organizovány v adventním a postním čase. Přihlásit se můžete vždy v sakristii kostela.

CMKA

CMKA – Cyrilo-Metodějská Křesťanská Akademie – je nástupnickou organizací MSKA (Moravsko-slezské Křesťanské akademie). Opavský klub – pobočka CMKA vznikl právě u nás v Opavě-Kylešovicích na popud P. ThLic. Mgr. Norberta Jana Maria Hnátka OT, který byl mezitím navržen a přijat do presidia MSKA, resp. CMKA.

V současnosti se pravidelně scházíme nad Katechismem Katolické Církve (KKC). Více viz odkaz: CMKA – KKC.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial