Aktivity, misie, evangelizace

Misijní aktivitě navenek musí předcházet vlastní příprava uvnitř společenství farnosti, která se modlí i za evangelizaci a misie.


Synodální kroužek

Na popud papeže Františka a následně i otce Norberta vznikla v naší farnosti synodální skupinka. Její členové se společně po modlitbě a při společném sdílení shodli v touze uvést do života naší farnosti více příležitostí k eucharistické adoraci. Tato forma modlitby bude jistě plodným časem pro přípravu jednotlivých farních aktivit pro farníky samotné, ale i aktivit pro širokou veřejnost, tedy pre-evangelizačního či přímo evangelizačního charakteru.


Farní brigády

Nedílnou součástí života naší farnosti jsou Farní brigády. Slouží mimo jiné k utužení našich vztahů a vykonáme spolu mnoho dobré práce. Nechybí dobrá nálada a nějaké to občerstvení.


Farní tělocvična

Farní tělocvična je nabídkou otevřeného společenství naší farnosti nejen pro ty, kdo chodí do našeho farního kostela pravidelně. Zájemci z řad přátel (i přátel našich přátel) se mohou spolu s námi těšit ze zdravého pohybu v tělocvičně Základní školy Opava-Kylešovice.

Scházíme se co 14 dnů (možné výjimky), nejčastěji k amatérské hře florbalu. K dispozici máme časový termín: neděle 16-18 hodin. Přesné termíny jsou pravidelně vyhlašovány ve farních ohláškách. Kromě odkazu na těchto stránkách v sekci BOHOSLUŽBY, visí také vyvěšené ve vývěsce před kostelem.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial