Aktivity, misie, evangelizace

Misijní aktivitě navenek musí předcházet vlastní příprava uvnitř společenství farnosti, která se modlí i za evangelizaci a misie.

Synodální kroužek

Na popud papeže Františka a následně i otce Norberta vznikla v naší farnosti synodální skupinka. Její členové se společně po modlitbě a při společném sdílení shodli v touze uvést do života naší farnosti více příležitostí k eucharistické adoraci. Tato forma modlitby bude jistě plodným časem pro přípravu jednotlivých farních aktivit pro farníky samotné, ale i aktivit pro širokou veřejnost, tedy pre-evangelizačního či přímo evangelizačního charakteru.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial