Schola

„Kdo zpívá, dvakrát se modlí“

Schola je společenstvím převážně, i když ne výhradně, dívek a žen, které svým zpěvem doprovází liturgii především mše svaté.

Schola zpívá nejen ordinárium mše svaté a žalmy. Může zpívat i jiné zpěvy během mše svaté. Je to veliká radost zpívat pro Pána, opěvovat jeho Svaté Jméno.

Schola naší farnosti se schází pravidelně před nedělní mší svatou a po ní.

Přijď i Ty, přidej svůj hlas k oslavě Pána!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial