Farní poutník

Farní poutník je otevřené společenství lidí především z naší farnosti, které podniká příležitostné putování na malá i velká poutní místa v okolí i v dáli.

Nejraději putujeme společně pěšky, či vlakem, popřípadě autobusem. Vždy jdeme alespoň část cesty pěšky.

Naše společné putování je spojené se společnou modlitbou, která vždy vrcholí společnou mší svatou (na poutním místě).

Nechybí prostor pro ztišení, osobní modlitbu, příležitost k duchovnímu rozhovoru s knězem, svátosti smíření, ale i přátelský dialog s ostatními poutníky. Humor je v Církvi povolen. Příležitostně si zahrajeme nějakou hru, společně poobědváme, dozvíme se nové informace, či prohloubíme dosavadní znalosti o konkrétním poutním místě.

Nejčastěji putujeme v sobotu tak, abychom se včas mohli vrátit domů a zároveň se mohli poutě zúčastnit všechny věkové kategorie, včetně dětí.

Příští akce farního poutníka bude v sobotu 25. dubna 2020. Budeme putovat ke sv. Jiří do Třebomi.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial