Konvent Opava

Konvent Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, obecně známého jako konvent Německých rytířů či Německého řádu je řeholním domem, kde bratři žijí pospolu. Srdcem tohoto domu je kaple, kde se členové tohoto katolického řádu modlí především Denní modlitbu Církve, slaví Eucharistii a mají prostor pro individuální osobní modlitbu.

Konvent v Opavě již tradičně tvoří profesní členové řádové komunity, kteří mají kněžské svěcení (nebo k němu směřují).

Konvent Opava může organizovat zajímavé aktivity pro zájemce o Řád, nebo také příznivce Řádu z řad široké veřejnosti.

Do budoucna chce Konvent Opava spolupracovat s CKNŘ (církevní konzervatoří Německého řádu), MSKA (Moravsko-slezskou křesťanskou akademií), familiáři Německého řádu, Římskokatolickou farností Opava-Kylešovice a dalšími subjekty.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial