Aktuality

Mše svatá z 21.2.2021

https://www.youtube.com/watch?v=CaBQJHTns8Y&feature=youtu.be

Mše svatá začne v 9:00

Výročí posvěcení farního kostela sv. Jana Nepomuckého v Opavě-Kylešovicích.

V důsledku omezení, která ze situace pandemie vyplývají a po osobním rozhovoru s otcem biskupem jsem nucen k následujícímu rozhodnutí:

RUŠÍ SE VEŘEJNÁ OSLAVA 25-ti LET POSVĚCENÍ NAŠEHO FARNÍHO KOSTELA.

Pan biskup přijede v jiném termínu a k další příležitosti velmi rád.

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému

Patrocinium, nebo-li pouť budeme letos slavit v omezené míře (pandemie koronaviru a její důsledky…). Přesto vás všechny chci pozvat k následujícímu programu:

Sobota 16. května 2020 od 19:30 hod.: Nešpory ke cti sv. Jana Nepomuckého. Po nešporách půjdeme k řece Moravici a budeme sledovat POUŠTĚNÍ SVĚTLA SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO.

Neděle 17. května 2020 od 9-ti hod.: Mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého. Po mši svaté chceme jít průvodem se sochou a relikviářem sv. Jana podobně jako loni (uvidíme, letos musíme počítat s omezeními…)

Neděle Božího Milosrdenství

Bratři a sestry v Kristu, Vítězi nad smrtí, Králi Milosrdenství,

vrcholem velikonočního oktávu je svátek Božího Milosrdenství, který slavíme vždy 2. neděli velikonoční, tedy již tuto neděli.

Kromě pravidelné nedělní mše svaté přenášené živě z našeho kostela od 9-ti hodin to bude:

POBOŽNOST K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ od 15-ti hodin. Zvu ke sledování.

POZOR ZMĚNA: od této neděle včetně bude dopolední individuální soukromá EUCHARISTICKÁ ADORACE až do odvolání vždy bezprostředně navazovat na pravidelnou nedělní mši svatou s tím, že v 10:30 bude požehnání

Přistupuji k tomuto kroku bo chci mět od 11:00 do 12:00 otevřený kostel sv. Kříže k osobní individuální modlitbě. Každou neděli od svátku Božího Milosrdenství včetně, bude ve 12:00 u sv. Kříže požehnání.

Živě budou nadále přenášeny mše svaté z našeho kostela i ve všedních dnech (středa a pátek) od 18-ti hodin. Slouženy budou na úmysly, které jste si již zadali, podle pořadu bohoslužeb, který najdete i na našich stránkách (BOHOSLUŽBY, Rozpis zadaných úmyslů mší svatých, 2020 BOHOSLUŽBY DUBEN).

Zůstaňme i touto cestou ve spojení.

Od mnohých z vás slyším, že se každý den od 20-ti hodin modlíte Korunku Božího Milosrdenství a Růženec (nebo alespoň desátek Růžence) za odvrácení koronaviru. Upřímně vám všem, věrným prosebníkům, děkuji za věrnost a přeji vytrvalost v tomto jistě Bohu milém úsilí. Zůstaňme věrní této každovečerní modlitbě, pozvěme i další…

Žehnám vám +

P. Norbert Jan Maria Hnátek OT

Mše svatá začne v 16 hodin.

pobožnost Křížové cesty

Postní duchovní obnova

Farní pouť do Medjugorje

Popeleční středa

Dětský karneval

Nemocní

Světový den nemocných připadá letos na úterý 11. února. Den, kdy si v Církvi připomínáme zjevení Panny Marie v Lurdech.

Odpoledne otec Norbert navštíví naše nemocné (přihlášené do programu 12plus – více: Nemocní) a bude na ně myslet při mši svaté v 17 hodin.

Setkání členů Živého růžence

V úterý 11. února bude mše sv. v 17 hod obětována za nemocné naší farnosti a za členy Živého růžence a jejich šlechetné úmysly. Po mši svaté se společenství sejde k duchovnímu programu u paní Lýdie. Více v sakristii.

Finále přípravy na 1. sv. zpověď a 1. sv. přijímání

V odkazu na společenství První svaté přijímání naleznete bližší informace k závěru přípravy. Další informace budou dodávány průběžně.

V zimním období: mše svaté VE VŠEDNÍ DEN jsou slouženy V ZIMNÍ KAPLI našeho kostela (vchod Sakristie).

Mimořádná zpráva

Žádný komentář

Schola

Žádný komentář

Tříkrálová sbírka v Opavě – Kylešovicích 2020

Naši koledníci přijali o slavnosti Matky Boží Panny Marie požehnání na cestu k lidem dobré vůle. Věřme, že ochotných srdcí

Žádný komentář

Pouť k Panně Marii na Hrabyni

Ve středu 8. května naše farnost putovala na Hrabyň. Počasí bylo pěkné a pouť se všem účastníkům líbila. Fotky z

Žádný komentář

Vánoční úklid a stavění stromečků

21.12.2019 od 8 hodin bude probíhat v našem kostele vánoční úklid se stavěním a zdobením stromečků a betléma. Všichni jste srdečně

Žádný komentář

Starší příspěvky naleznete v archívu článků.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial