Aktuality

Prázdninový pořad bohoslužeb

Milí farníci, čas letních prázdnin a dovolených se nezadržitelně blíží. Jsem vděčný Pánu za to, že můžeme v tomto čase cestovat na místa, kde si můžeme odpočinout. Ježíš zval své učedníky právě i na taková místa. Bůh dobře ví, že nejsme stroje, a proto si potřebujeme odpočinout (i když i stroje, jak také ví, musí také, byť méně, odpočívat). Těším se, že se po prázdninách odpočatí opět setkáme a s novým odhodláním budeme společně pokračovat v budování Božího království v naší farnosti. Zejména naši prvokomunikanti (děti, které půjdou poprvé ke svátostem smíření a eucharistie) se jistě společně se svými rodiči již těší na říjnové dny, kdy se touha jejich srdcí po Pánu naplní.

Přeji všem požehnaný čas letního odpočinku v Pánově osvěžující blízkosti.

V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN NEBUDOU MŠE SVATÉ VE STŘEDY.

Páteční (1. sobotní) a nedělní bohoslužby jsou zajištěny.

Mše svatá z 5.7.2020

https://www.youtube.com/watch?v=OZqCH2aynf8&feature=youtu.be

Mše svatá začne v 9:00

Výročí posvěcení farního kostela sv. Jana Nepomuckého v Opavě-Kylešovicích.

V důsledku omezení, která ze situace pandemie vyplývají a po osobním rozhovoru s otcem biskupem jsem nucen k následujícímu rozhodnutí:

RUŠÍ SE VEŘEJNÁ OSLAVA 25-ti LET POSVĚCENÍ NAŠEHO FARNÍHO KOSTELA.

Pan biskup přijede v jiném termínu a k další příležitosti velmi rád.

Pouť ke sv. Janu Nepomuckému

Patrocinium, nebo-li pouť budeme letos slavit v omezené míře (pandemie koronaviru a její důsledky…). Přesto vás všechny chci pozvat k následujícímu programu:

Sobota 16. května 2020 od 19:30 hod.: Nešpory ke cti sv. Jana Nepomuckého. Po nešporách půjdeme k řece Moravici a budeme sledovat POUŠTĚNÍ SVĚTLA SVATÉHO JANA NEPOMUCKÉHO.

Neděle 17. května 2020 od 9-ti hod.: Mše svatá ke cti sv. Jana Nepomuckého. Po mši svaté chceme jít průvodem se sochou a relikviářem sv. Jana podobně jako loni (uvidíme, letos musíme počítat s omezeními…)

Neděle Božího Milosrdenství

Bratři a sestry v Kristu, Vítězi nad smrtí, Králi Milosrdenství,

vrcholem velikonočního oktávu je svátek Božího Milosrdenství, který slavíme vždy 2. neděli velikonoční, tedy již tuto neděli.

Kromě pravidelné nedělní mše svaté přenášené živě z našeho kostela od 9-ti hodin to bude:

POBOŽNOST K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ od 15-ti hodin. Zvu ke sledování.

POZOR ZMĚNA: od této neděle včetně bude dopolední individuální soukromá EUCHARISTICKÁ ADORACE až do odvolání vždy bezprostředně navazovat na pravidelnou nedělní mši svatou s tím, že v 10:30 bude požehnání

Přistupuji k tomuto kroku bo chci mět od 11:00 do 12:00 otevřený kostel sv. Kříže k osobní individuální modlitbě. Každou neděli od svátku Božího Milosrdenství včetně, bude ve 12:00 u sv. Kříže požehnání.

Živě budou nadále přenášeny mše svaté z našeho kostela i ve všedních dnech (středa a pátek) od 18-ti hodin. Slouženy budou na úmysly, které jste si již zadali, podle pořadu bohoslužeb, který najdete i na našich stránkách (BOHOSLUŽBY, Rozpis zadaných úmyslů mší svatých, 2020 BOHOSLUŽBY DUBEN).

Zůstaňme i touto cestou ve spojení.

Od mnohých z vás slyším, že se každý den od 20-ti hodin modlíte Korunku Božího Milosrdenství a Růženec (nebo alespoň desátek Růžence) za odvrácení koronaviru. Upřímně vám všem, věrným prosebníkům, děkuji za věrnost a přeji vytrvalost v tomto jistě Bohu milém úsilí. Zůstaňme věrní této každovečerní modlitbě, pozvěme i další…

Žehnám vám +

P. Norbert Jan Maria Hnátek OT

Mše svatá začne v 16 hodin.

pobožnost Křížové cesty

Postní duchovní obnova

Farní pouť do Medjugorje

Popeleční středa

Dětský karneval

Nemocní

Světový den nemocných připadá letos na úterý 11. února. Den, kdy si v Církvi připomínáme zjevení Panny Marie v Lurdech.

Odpoledne otec Norbert navštíví naše nemocné (přihlášené do programu 12plus – více: Nemocní) a bude na ně myslet při mši svaté v 17 hodin.

Setkání členů Živého růžence

V úterý 11. února bude mše sv. v 17 hod obětována za nemocné naší farnosti a za členy Živého růžence a jejich šlechetné úmysly. Po mši svaté se společenství sejde k duchovnímu programu u paní Lýdie. Více v sakristii.

Finále přípravy na 1. sv. zpověď a 1. sv. přijímání

V odkazu na společenství První svaté přijímání naleznete bližší informace k závěru přípravy. Další informace budou dodávány průběžně.

V zimním období: mše svaté VE VŠEDNÍ DEN jsou slouženy V ZIMNÍ KAPLI našeho kostela (vchod Sakristie).

Mimořádná zpráva

Žádný komentář

Blahoslavenství

Žádný komentář

Postní duchovní obnova

Žádný komentář

pobožnost Křížové cesty

Žádný komentář

Pouť do Medjugorje

Žádný komentář

Starší příspěvky naleznete v archívu článků.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial