První svaté přijímání

Římskokatolická farnost Opava – Kylešovice

MIMOŘÁDNÁ SITUACE žádá mimořádná řešení

Vážení rodiče,

v aplikaci WhatsApp máme vytvořenou skupinu NÁBOŽENSTVÍ-Kyleš., kde vám budu poskytovat aktuální informace a úkoly pro domácí přípravu na 1. svatou zpověď a 1. svaté přijímání.

Bez domácí přípravy, zejména v této nelehké době,

nebude možné slavnost pro děti připravit.

Děkuji vám za vstřícnou spolupráci.

P. Norbert Jan Maria Hnátek OT

Finále přípravy 2020 na

1. svátost smíření a 1. svaté přijímání

Milí rodiče, milé děti,

součástí finále vaší společné přípravy na první svatou zpověď, tedy svátost smíření a následné první svaté přijímání, které nemají být poslední, je poctivá, pravidelná účast alespoň na nedělních mších svatých v našem kostele, kde se máte cítit celý život jako doma.

Ano, jsou mše svaté i ve všedních dnech (nejen v čase rorátů), na které jste pochopitelně zváni. Stejně tak očekávám vaši osobní účast na svátcích (Velikonoce) i v aktivitách společenství farnosti (nejen do 1. sv. přijímání).

První svatá zpověď bude letos první sobotu v červnu, tzn. 6. června 2020.

První svaté přijímání (pouze pro ty, kdo byli připuštěni k první svaté zpovědi) bude v neděli 7. června 2020.

Každou vaši účast na nedělní mši svaté je nyní třeba si nechat potvrdit (hned po mši svaté dostanete příslušné razítko do níže uvedené tabulky).

Pokud výjimečně nemůžete být v neděli v našem kostele, poproste kněze, který předsedal liturgii mše svaté jinde, o jeho jméno a podpis k uvedenému datu.

Bez řádně potvrzené účasti na (níže uvedených) nedělních mších svatých, nebudete připuštěni k 1. svaté zpovědi a tím také ne k 1. svatému přijímání v řádném termínu.

Každou vaši neúčast je třeba řádně a bez prodlení omluvit. Individuální parametry přípravy, pro opravdu vážné důvody a po včasné dohodě se mnou, mohou být schváleny.

Radostiplnou přípravu vám všem přeje P. Norbert Jan Maria Hnátek OT.

Neděle 9. února     Neděle 22. března Neděle 3. května
Neděle 16. února     Neděle 29. března Neděle 10. května
Neděle 23. února     Neděle 5. dubna Neděle 17. května
Neděle 1. března     Neděle 12. dubna Neděle 24. května
Neděle 8. března     Neděle 19. dubna Neděle 31. května
Neděle 15. března     Neděle 26. dubna
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial