FARNOST OPAVA-KYLEŠOVICE
kostel svatého Jana Nepomuckého
Svátosti
Informace o udělování svátosti ve farnosti:
SVÁTOST KŘTU
Křest dítěte:
• Podmínkou je, aby rodiče poskytovali dostatečnou záruku, že budou dítě křesťansky vychovávat (alespoň jeden z rodičů musí být pokřtěn).
• Udělení svátosti křtu u malého dítěte do 6 let je třeba domluvit alespoň měsíc předem. Dítě školního věku se musí zúčastnit pravidelné výuky náboženství.
Křest dospělého:
• Doba přípravy na křest dospělého trvá asi jeden rok.
SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ

Udělování této svátosti ve farnosti je oznámeno vždy s velkým časovým předstihem. Zájemci se musí přihlásit a zúčastnit potřebné přípravy.

SVÁTOST SMÍŘENÍ

Svátost smíření je možno přijmout před každou mší svatou nebo po dohodě s knězem v jiném terminu.

SVÁTOST NEMOCNÝCH

Svátost pomazání nemocných je udělována v naléhavých případech i v nemocnici, ale lze ji přijmout po dohodě s knězem i v kostele, či v domácím prostředí nemocného.

SVÁTOST MANŽELSTVÍ

Zájemci o přijetí svátosti manželství ať se hlásí ve farní kanceláři nejméně 3 měsíce před zamýšleným termínem sňatku. Podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl katolicky pokřtěn.

Podrobnější informace o svátostech si můžete přečíst zde:
Svátosti na webu www.cirkev.cz