Živý růženec

Společenství Živého růžence naší farnosti tvoří ti, kterým opravdu záleží na duchovním růstu celého farního společenství, a proto se za naši farnost každý den modlí. Každý jeden člen se modlí každý den po celý měsíc jeden konkrétní „svůj“ desátek růžence, ale protože je spojen (duchovně, na dálku) s ostatními členy, pomodlí se dohromady celý růženec (5 desátků).

Každá pětice desátků, skupinka jednoho růžence tvoří 1 růži.

V naší farnosti se podařilo zatím vytvořit jen jednu růži. Díky Pánu a Jeho Matce za to!

Členové Živého růžence se schází každý měsíc ke mši svaté, která je obětována: Za členy Živého růžence naší farnosti a jejich šlechetné úmysly. Po této mši svaté se pak scházejí ke společné modlitbě rozjímavého růžence a bratrsko-sesterskému společenství.

Otevřené společenství přijme rádo nové členy do svých řad. Kéž by Pán dal vyrůst i dalším Růžím k oslavě své Matky v zahradě kylešovické farnosti!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial