CMKA – Katechismus

Setkávání nad Katechismem Katolické Církve – zkráceně: CMK Akademie – KKC I.

Společenství farníků se pod vedením Otce Norberta, pana faráře, schází ke kontinuálnímu čtení a systematickému výkladu Katechismu Katolické Církve (vyhlášený 11. října 1992 sv. Janem Pavlem II.) a řízené reflexi nad tématy bezprostředně souvisejícími. Prostor je otevřen také pro osobní svědectví a postřehy členů tohoto otevřeného farního společenství. CMKA – Cyrilo-Metodějská Křesťanská Akademie -podporuje tuto aktivitu naší farnosti.

CMK Akademie se schází pravidelně, vždy v pátek po večerní mši svaté ve 14-ti denních intervalech. Scházíme se již v nově revitalizovaném zázemí našeho kostela. Noví členové jsou vítáni.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial