MSKA – Katechismus

Setkávání nad Katechismem Katolické Církve – zkráceně: S – KKC I.

Společenství farníků se pod vedením Otce Norberta, pana faráře, schází ke kontinuálnímu čtení a systematickému výkladu Katechismu Katolické Církve (vyhlášený 11. října 1992 sv. Janem Pavlem II.) a řízené reflexi nad tématy bezprostředně souvisejícími. Prostor je otevřen také pro osobní svědectví a postřehy členů tohoto otevřeného farního společenství. MSKA – Moravskoslezská křesťanská akademie -podporuje tuto aktivitu naší farnosti.

S – KKC I. se schází pravidelně, vždy v pátek od 19-ti hodin ve 14-ti denních intervalech. Místo setkání je pokaždé jiné. Ne každý si může dovolit pozvat 12+1 (a více) účastníků domů. Který pátek a u koho se setkání koná se dozvíte v sakristii kostela, nebo přímo u pana faráře. Noví členové jsou vítáni.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial