Pastorační rada

Pastorační rada farnosti je společenstvím aktivních farníků, kterým leží na srdci dobro farnosti. Jejím úkolem je pomáhat knězi v pastorační práci tím, že se snaží vytvářet hezké vztahy mezi věřícími, pomáhá pod vedením kněze s pastoračními aktivitami ve farnosti a zvláště na sebe vezme starost o provádění oprav a údržbu objektů farnosti tak, aby se kněz co nejvíce mohl věnovat duchovní práci (Stanovy Pastorační rady farnosti Ostravsko-opavské diecéze Kán. 1 § 2).

Pastorační rada podle kánonu 536 § 2 CIC má hlas jen poradní a vyvíjí svou činnost pod vedením faráře, který jediný je zodpovědný za farnost a pastorační radě předsedá (Stanovy Pastorační rady farnosti Ostravsko-opavské diecéze Kán. 1 § 3).

Členy Pastorační rady (do 31. srpna 2023) naší farnosti jsou:

P. Norbert Jan Maria Hnátek OT (předseda)

Marta Warišová

Petr Přibyla

Zdeňka Plačková

S.M. Ludmila Šnajdrová SSND

Ladislav Stupeň

Ing. Rudolf Chamráth

Radim Bíner

Jana Warišová DiS

Výše uvedené členy jistě osobně znáte. V otázkách PASTORAČNÍCH AKTIVIT se na jednotlivé členy s důvěrou obracejte. Co jsou to pastorační aktivity?

Můžeme je vidět ve více směrech, nebo oblastech:

  1. Aktivity pro samotné společenství (směrem dovnitř, mezi farníky). Jedná se o aktivity k probuzení a prohloubení zralé lidské vzájemnosti – sounáležitosti (upřímný lidský zájem o druhé – bližní) uvnitř našeho společenství. Koordinovaná tvorba a aktivní podpora aktivit modlitebních, vzdělávacích, formačních, zážitkových a jiných představených (a vedených) duchovním pastýřem.
  2. Aktivity evangelizační (směrem ze společenství, pro ostatní místní obyvatele). Jedná se o aktivity široce otevřené pro obyvatele našeho města, zvláště jeho čtvrti Kylešovice. Aktivity, které mohou ukázat, že nejsme uzavření do sebe, že jsme zde i pro druhé a že můžeme být užiteční i pro občanskou společnost v její různorodosti či pestrosti. Jde o koordinované pořádání akcí, kde se mohou cítit být přijati i ti, kdo do kostela nechodí (zatím). Patří sem masopustní pochovávání basy, farní silvestr, farní tělocvična, sportovní turnaje v nejrůznějších disciplínách, výstavy, přednášky a další doporučené (a vedené) duchovním pastýřem. Mnohé akce se mohou konat ve spolupráci s místními spolky… (uvidíme, co milí rádcové, i díky vám, navrhnou).
  3. Aktivity misijní (směrem ještě dále) nejedná se pouze a jen o Adopci na dálku, ve které jsme adoptovali dívku Kateřinu z africké Ugandy. Vnímáme potřeby bratří a sester ve světě, modlíme se za lidi ohrožené válkami, živelnými pohromami a jiným nebezpečím. Můžeme pomoci i jinak…

Pro záležitosti ekonomické, hospodářské a podobné povahy se obracejte na členy EKONOMICKÉ RADY naší farnosti.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial