Pravidelná návštěva nemocných a nemohoucích

Nemocní a nemohoucí nejsou v naší farnosti přehlíženi. Ne každý má možnost pravidelné osobní účasti na nedělní mši svaté.

Vycházíme vstříc všem, kdo se chtějí osobně setkat s panem farářem,

společně si krátce popovídat, společně se pomodlit, vyzpovídat se (i po letech), přijmout svaté přijímání a případně i svátost pomazání nemocných, podle osobní dispozice a zájmu.

Zájemci o pravidelnou měsíční návštěvu kněze se zapisují v sakristii kostela do připraveného časového rozpisu tak, abyste co nejpřesněji věděli, kdy má pan farář přijít (a ušetřili si nepříjemné čekání). Pochopitelně je i takto získaný časový údaj pouze přibližnou informací (před Vámi mohou být jiní v naléhavé životní situaci se specifickou potřebou). Tuto nabídku pro přehlednost můžeme označit „program 12 plus„, protože je celoroční a není pouze na jeden rok.

Kromě pravidelné měsíční návštěvy se nabízí i možnost před-sváteční návštěvy kněze, která zpravidla bývá před dušičkami, před vánocemi a před velikonocemi. Tedy „program 3 krát před„. I do tohoto programu se můžete zapsat v sakristii kostela. Následně získáte i další informace.

Do programu farnosti (program 12 plus, nebo program 3 krát před) se můžete přihlásit i elektronicky (e-mail – viz. Kontakt). Nezapomeňte uvést jméno a příjmení, rok narození, přesnou adresu kde Vás může pan farář navštívit, mobil/telefon na který Vás má kontaktovat.

Po 11. únoru 2020 bude návštěvní den vždy 1. pátek v daném kalendářním měsíci odpoledne (před mší svatou). Přesněji podle rozpisu v sakristii kostela.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial