Ministranti

Ministranti mají být pomocníci kněze a služebníci u Božího oltáře. Jejich služba má vycházet z osobní modlitby a sloužit společné, liturgické modlitbě.

Mají být čistí na těle i ve svém srdci jako andělé sloužící u Božího oltáře.

S podobnou – andělskou – lehkostí se také v kostele, zejména v presbytáři pohybují. Mají se vždy chovat tak, aby nikoho zbytečně během liturgie nerušili a zároveň byli včas přesně tam, kde mají být, plně připraveni.

V této době můžeme povolat ke službě tyto ministranty: Ladislav L., Marek S., Marek G., Pavel, Štěpán, Matyáš a snad i Jan a Vojtěch.

Rádi přijmeme i další zájemce o tuto krásnou, Bohu milou službu.

Ministranti se pravidelně schází ke společné modlitbě, získávání a prohlubování teoretických i praktických znalostí (pan farář). Podnikají společné výpravy ( také v rámci Farního poutníka), hrají hry (tělocvična) a jsou rádi spolu.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial