Kostelníci

V současnosti máme ve farnosti 5 kostelníků.

Jejich kompetence se liší. Každý z nich má na starosti jinou oblast či pole pomoci. Pan Václav, který byl nejstarším a zároveň nejzkušenějším členem tohoto společenství již svou službu ze zdravotních důvodů nemůže vykonávat. Máme tedy tyto pány kostelníky: Radim, Ladislav, Miroslav, Petr a Daniel.

Na prvním místě jsou přímými pomocníky pana faráře a pod jeho vedením přebírají odpovědnost za konkrétní a praktické oblasti života farnosti, zejména ve farním kostele a jeho okolí. Pochopitelně operativně spolupracují mezi sebou a zvou ke spolupráci i další z řad farníků, podle povahy konkrétní činnosti.

Společenství pánů kostelníků se pravidelně schází ke společné modlitbě a k teoretickému i praktickému školení (pan farář) pro ještě lepší pochopení a plnění úkolů obětavé a zodpovědné služby.

Aktuální rozdělení kompetencí (od nového církevního roku 2021-2022):

P. Norbert Jan Maria Hnátek OT: velitel – prefekt kostelníků (praefectus).

Miroslav Škarda: zástupce velitele – pana faráře (praefectus vicarius), hlavní kostelník. Rozděluje konkrétní úkoly mezi kostelníky, stanovuje jejich aktuální kompetence.

Radim Bíner: hlavní výběrčí mešních sbírek, pomocný organizátor liturgického dění.

Ladislav Stupeň: pomocný výběrčí mešních sbírek, pomocník pastoračních aktivit pro děti.

Petr Přibyla: pomocný kostelník a pečovatel o svíce, svícny a velká oltářní plátna.

K pánům kostelníkům patří další důležití spolupracovníci duchovního správce v péči o farní kostel – PEČOVATELÉ a PEČOVATELKY:

Lydie Lukášová a sestra Ludmila Šnajdrová Duli: pečovatelky o oltářní liturgická plátna, liturgické oděvy a textilie.

Zdeňka Plačková a spolupracovnice (Věra Holoubková, Veronika Gališová a další): pečovatelky o květiny a květinovou výzdobu farního kostela.

Daniel Wariš: pečovatel o trávník a zeleň kolem kostela.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial