Kostelníci

V současnosti máme ve farnosti 5 kostelníků.

Jejich kompetence se liší. Každý z nich má na starosti jinou oblast či pole pomoci. Vedle pana Václava, který je nejstarším a zároveň nejzkušenějším členem tohoto společenství, jsou zde pánové: Radim, Ladislav, Miroslav a Daniel.

Na prvním místě jsou přímými pomocníky pana faráře a pod jeho vedením přebírají odpovědnost za konkrétní a praktické oblasti života farnosti, zejména ve farním kostele a jeho okolí. Pochopitelně operativně spolupracují mezi sebou a zvou ke spolupráci i další z řad farníků, podle povahy konkrétní činnosti.

Společenství pánů kostelníků se pravidelně schází ke společné modlitbě a k teoretickému i praktickému školení (pan farář) pro ještě lepší pochopení a plnění úkolů obětavé a zodpovědné služby.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial