FARNOST OPAVA-KYLEŠOVICE
kostel svatého Jana Nepomuckého
Patron farnosti
sv. Jan Nepomucký
Svátek slaví: 16. května
Postavení: kněz, generální vikář, mučedník
Úmrtí: 1393
Patron: kněží, zpovědníků, lodníků, vorařů, mlynářů; vzýván za mlčenlivost, proti nebezpečí vody, za ochranu mostů
Atributy: hvězdy kol hlavy, jazyk, kněz, kotva, kříž, most, palma, ryba

Životopis

Pocházel z jihozápadních Čech. Ztělesnil v sobě ideál znalce Božích tajemství, který pilným studiem a kázní usiloval o mravní dokonalost. V úřadě generálního vikáře věrně plnil povinnosti, hájil práva církve a její svobodu proti zvůli krále Václava IV. a zakusil za to od něj mnohá bezpráví. Když po velkém trýznění a mučení pro svou věrnost povolání i mlčenlivost dodýchal, byl z Karlova mostu vhozen do řeky Vltavy. Máme před sebou svědectví o jeho pevné vůli zaměřené na pravdu a spravedlnost.

Podrobnější živostopis si můžete přečíst na webu catholica.cz