Duchovní obnovy farnosti

Pravidelné malé duchovní obnovy neodmyslitelně patří k životu ve farnosti.

Naše farnost v sobě snoubí nejen přednosti města Opavy, ale také (přednosti) původní samostatné obce Kylešovice. To, co ve farnosti prožíváme, může mít – dnes již stále vzácnější – rozměr „domáckosti“.

V našem společenství se tedy nikdo nemá cítit být „cizí“. Jestliže chceme jako Církev a farnost růst, pak si máme být blízcí, tak se máme stávat bližními, pak se mezi námi má každý cítit být přijatý, takový jaký je.

„Malé duchovní obnovy“ jsou otevřené všem farníkům, napříč generacemi. Jsou zpravidla jednodenní, většinou v sobotu a máme je přímo ve farnosti (ve farním kostele a v jeho malém zázemí).

Prozatím jsou Malé duchovní obnovy organizovány v adventním a postním čase.

Nejbližší malá farní duchovní obnova bude v sobotu 11. prosince 2021 od 14-ti hodin.

Přihlásit se můžete v sakristii kostela. Více plakátek:

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial